PREGUNTES I RESPOSTES

Quines lesions cobreix I’assegurança?

Totes aquelles produïdes durant I’activitat castellera tan sigui al assaig, a una actuació o en una actuació d’una altra colla.

Qui son els innominats?

Els innominats son els membres de la Colla Castellera, que no fan castells de forma habitual i per tant no es troben inclosos ala llista de I’asseguradora. Però disposen de les mateixes garanties que la resta de castellers.

El públic es un innominat?

No, en cap cas, se li podran prestar els primers auxilis per les assistències mediques i ser traslladat a I’hospital, però el seu tracte serà a través de la seguretat social i no de I’asseguradora.

Si actuem en una altra colla ens han de fer ells I’assistència?

L’assistència medica si, però el comunicat de la lesió el farà la colla d’origen.

Qui es I’encarregat de fer i tramitar els comunicats de I’assegurança?

Qualsevol membre de la junta pot omplir el comunicat de I’assegurança, però el responsable de envia el comunicat es el coordinador de seguretat i salut.

En cas de ser hospitalitzat en una diada fora de la població, qui es fa càrrec de tornar el casteller a casa?

En el cas que la colla es desplaci per fer una diada fora de la seva localitat. el casteller que hagi quedat hospitalitzat í torni al dia següent, el transport correra a càrrec de la Colla Castellera. Ja que I’asseguradora soIs cobreix els transports sanitaris entre hospitals.