DIA: Divendres 24 de gener de 2014

HORA: A les 19:30 en primera convocatòria i a les 20:00 en segona convocatòria.

LLOC: Edifici el Casal d’Amposta (Carretera Simpàtica 6, cantonada carrer Tarragona)

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació (si s’escau) de l’acta de l’assemblea extraordinària duta a terme el dia 19 d’agost de 2013.

2.- Memòria de la presidència.

3.- Memòria del cap de colla.

4.- Tancament econòmic de l’any 2013.

5.- Objectius del president per a l’any 2014.

6.- Pressupost econòmic per a l’any 2014.

7.- Renovació càrrecs de la junta de govern.

8.- Renovació càrrecs de la junta tècnica.

9.- Objectius del cap de colla per a l’any 2014.

10.- Debat obert sobre la possibilitat de portar diferents símbols a la camisa.

11.- Altres temes d’interès.

12.- Precs i preguntes.

Es prega la màxima assistència i puntualitat.

A l’entrada de l’assemblea es verificarà la identitat dels socis.

Es podrà delegar el vot, però per a evitar el que va passar a la passada assemblea extraordinària, només seran valides les autoritzacions que vagin amb l’imprès que s’adjunta a la convocatòria. Podreu trobar l’imprès penjat a la web oficial de la colla (http://xiquelosixiquelesdeldelta.cat/) Caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI de la persona autoritzada.

Serà necessària la col·laboració de dos voluntaris aliens a la junta que, conjuntament amb el secretari o un altre membre de la junta, hauran de verificar les autoritzacions abans de l’assemblea.

Tel. President: 639663901

Tel. Secretari:  651029610

Documentació adjunta: Autorització vot delegat Assemblea Gener 2014